Schermvereniging Valiant is gevestigd in ’t Harde en Zwolle. Het is een vereniging van voornamelijk recreanten, het meeste gebeurt in goed overleg tussen de leden en het bestuur.

Natuurlijk is één en ander bestuurlijk verankerd in het reglement en in de statuten van Valiant.

Schermvereniging Valiant is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond (KNAS).