Schermvereniging Valiant wordt in principe bestuurd door vier leden. Zij worden tijdens een algemene ledenvergadering gekozen door de leden. Het bestuur zet de grote lijn uit voor de vereniging en houdt zich bezig met alle bestuurlijke aangelegenheden.

Het bestuur is momenteel als volgt samengesteld:

Voorzitter: Thies Jan Jansen (degen, uit Zwolle)

Secretaris: Henk de Boer (degen, uit De Wijk)

tevens contactpersoon voor deelname aan toernooien en verantwoordelijk voor wedstrijden die Valiant zelf organiseert.

Penningmeester: Gerda Bosveld (degen, Zwolle)

Materiaalcommissaris: Vacant

Je bereikt het bestuur via de secretaris, klik op het tabblad contact.

Overige functies:

Gegevensbeheerder: Martin Broodbakker

Vergaderingen

Schermvereniging Valiant houdt gewoonlijk jaarlijks in de maand november een algemene ledenvergadering (ALV). Dat is de gelegenheid om de vereniging tegen het licht te houden. Bestuurswisselingen vinden meestal plaats tijdens een ALV. Alle leden van Valiant kunnen deelnemen aan een ALV. In speciale gevallen kan het bestuur een bijzondere ledenvergadering beleggen.

Natuurlijk hoef je niet op een vergadering te wachten als je tips, suggesties of vragen hebt kun ook mailen naar de secretaris of naar info@sv-valiant.nl. Daarnaast is er tijdens de wekelijkse training altijd wel de gelegenheid om een bestuurslid of de maƮtre te spreken.