Op 15 februari 1959 richtte maître Gerard Kraak schermvereniging Valiant op in ’t Harde. Hij noemde de vereniging naar de Noorse koningszoon Valiant, die volgens de overlevering in de vroege middeleeuwen zou hebben behoord tot de ridders van de Ronde Tafel. Prins Valiant zou door koning Arthur tot ridder zijn geslagen, na talloze avonturen, die hem in de gelijknamige stripboeken onsterfelijk maakten. Zie ook het artikel van Piet Leering in “Redoublement” van november 2015: De wijzen komen uit het oosten

Kraak was een sportofficier die op en rond de Veluwe veel heeft betekend voor de schermsport. Zowel met deze burgerverenigingen als met de militaire schermers wist hij goede resultaten te behalen, van Nederlands Kampioenschappen bij equipe sabel en jeugd tot vele militaire kampioenschappen. Vooral de jaren ’80 van de vorige eeuw brachten veel edelmetaal naar ’t Harde. Namen als Kraak, Ariaans, Melissant, Burema, Leering en Speth komen veel voor in het rijtje podiumplaatsen.

Onder deze prijswinnende leerlingen was ook Valiant’s vorige maître, Wim Speth. Zie ook het artikel over Wim op pagina 22 van “Redoublement” van november 2015: “Als-een-rode-draad…

Al onder de leiding van maître Kraak stonden sportiviteit en waardigheid voorop in de schermsport, zoals die beoefend werd bij Valiant. Wat dat betreft moet ook wijlen Willem Bakker worden genoemd, de oud-generaal die jarenlang in de vereniging een belangrijke samenbindende rol vervulde. Leden van Valiant hebben altijd deelgenomen aan tal van (vriendschappelijke) wedstrijden in den lande. Maître Kraak overleed in 1993.