In de schermsport bestaat, net als in andere sporten, een eigen jargon. Om schermbewegingen aan te duiden en om het ‘spel’ aan te duiden. Veel van de termen zijn Franstalig. Een selectie.

Action simultanée
Arrêt
Attaque (= aanval)
Buik
Contra-riposte
Contre-temps

Corps á corps
Corps double

Coupe droit
Coup de temps

Coupé
Dégagement
Dérobement
Direct
Doubler

Enkelvoudig
En ligne
Flank
Houw
Indirect
Nabijgevecht
Parade (= wering)
Piste (= loper)
Remise
Reprise d’attaque

Riposte (= nasteek)
Samengesteld
Temps d’escrime
Trompment
Un-deux

gelijktijdige treffer (ook ongeldig!) als gevolg van gelijktijdig denken
ophoudingssteek (of voorhouw) uitgevoerd op een aanval
beginnende offensieve handeling
ongewapende zijde van het trefvlak
aanvallende handeling van de schermer die nasteek heeft geweerd
handeling door de oorspronkelijke aanvaller op een tijd- of ophoudingssteek (of voorhouw) van zijn tegenstander
schermers komen met elkaar in contact (gevecht wordt gestaakt)
wanneer twee schermers gelijktijdig treffen door een onjuiste handeling van één van beiden.
steek rechtuit
tijdsteek wanneer uitgevoerd door tegelijkertijd sluiten van de lijn waarin de aanval eindigt
steek overheen met loslaten van het ijzer
steek onderdoor met loslaten van het ijzer
ontwijken van aanval op het wapen
in dezelfde lijn
steek die de tegenstander treft in de lijn tegenovergesteld aan die waarin de wering is gemaakt na een volledige kring
in één beweging
met gestrekte arm met de punt geldig trefvlak bedreigend
gewapende zijde van het trefvlak
slaande beweging in aanval, alleen op sabel
in een andere lijn
gevecht op korte afstand
verdedigende handeling, met het wapen dat de aanval belet
terrein bestemd voor het partijgevecht
aanvalsdaad die onmiddellijk volgt op de eerste, zonder de arm in te trekken
hervatting van de aanval onmiddellijk nadat de aanvaller opnieuw in stelling is gekomen
aanvallende handeling van de schermer die de aanval heeft geweerd
met meer dan één beweging
de duur van de uitvoering van een enkelvoudige handeling
ontwijking van een wering
steek waarbij het wapen tweemaal onder het wapen van de tegenstander doorgaat