Schermen gebeurt sinds de 19de eeuw in een speciaal tenue, het bekende witte pak. Van top tot teen bestaat dat uit een masker (voor sabel net wat anders dan bij de andere wapens), een vest en broek, een handschoen, kousen en schoenen. Eventueel kun je je pak verstevigen met extra kledingstukken op arm of borst, bijvoorbeeld een zogenaamd ‘plastron’. Het F.I.E. (Federation Internationale d’Escrime) vest en de broek zijn verstevigd met hetzelfde materiaal waarvan kogelvrije vesten worden gemaakt, maar met een lagere dichtheid. Een uitrusting kan elektrisch zijn, in de training bij Valiant wordt bijvoorbeeld degen vrijwel uitsluitend elektrisch geschermd. Sabel en floret worden bij Valiant hoofdzakelijk mechanisch (zonder ‘aanwijsapparatuur’) geschermd. Bij landelijke wedstrijden wordt er op alle wapens elektrisch geschermd.

Aanschaf
Een complete uitrusting schaf je niet zomaar ineens aan. De meeste leden van Valiant kopen hun spullen stukje bij beetje. Intussen maken ze gebruik van materiaal van de vereniging. Valiant gaat ervan uit dat materiaal ongeveer een jaar achtereen geleend kan worden en in elk geval de eerste 3 maanden gratis. Een schermuitrusting kun je niet overal kopen, er zijn een beperkt aantal schermwinkels. Daar kun je ook speciale schermtassen kopen, waarin je je hele uitrusting kunt vervoeren. De trainer kan je informeren over een van deze winkels.

Materiaaleisen
Voor de meeste wedstrijden en toernooien dient de schermuitrusting te voldoen aan de F.I.E. normen. Het vest, broek en masker dienen te zijn voorzien van een F.I.E.-label. Het masker moet voldoen aan de 1600N norm. Het vest en de broek moeten voldoen aan de 800N norm. Sinds mei 2007 dienen bij landelijke wedstrijden de wapens ook te zijn voorzien van een F.I.E. markering.

Op de training bij SV-Valiant dient de schermer een deugdelijke schermuitrusting te gebruiken. Onder deugdelijk verstaan wij tenminste een stevig masker met een hele keellap (er mag geen speling zitten in het gaaswerk), en een heel schermvest (dus zonder gaten en/of defecten). Tevens is bij het schermen het dragen van een handschoen verplicht. Van de leden verlangen wij dat zij daaronder sportkleding (bijvoorbeeld een trainingsbroek) en niet afgevende sportschoenen dragen. Voor de beginnende schermer heeft SV Valiant de mogelijkheid om deze kleding te lenen/huren (zolang de voorraad strekt) of in huurkoop aan te schaffen.

Huren van trainingsmateriaal

Bij de vereniging kan materiaal gehuurd worden dat noodzakelijk is om veilig te kunnen trainen. Dit is een vest, masker en wapen. Als iemand toevallig een keer zijn eigen handschoen is vergeten, of een nieuwe bestelde handschoen nog niet binnen is, dan kan die geleend worden (het is de bedoeling dat de handschoen meteen aangeschaft (inbegrepen bij de inschrijving) wordt wanneer iemand lid wordt van SV-Valiant).

Wanneer iemand consequent gebruik maakt van trainingsmateriaal van de vereniging, dan wordt het lid geacht deze te huren van de vereniging. Dit geldt dus ook wanneer iemand wel in het bezit is van eigen materiaal, maar dit slechts sporadisch meeneemt naar de trainingen.

Huur trainingsmateriaal

Huurprijzen per maand:

ArtikelHuur  in 2021 per maand
Vest (tot en met maat 170):€ 5,-
Vest (senior):€ 6,50
Masker (degen):€ 5,-
Wapen:€ 5,-

Prijzen kunnen tussentijds aangepast worden als gevolg van externe prijswijzigingen.

Vest, masker en wapen worden apart gehuurd. De huur stopt op de eerste van de maand waarin materiaal dat is aangeschaft via koop of huurkoop wordt ontvangen. De huur stopt ook vanaf het moment dat het lidmaatschap is beëindigd.
De huurprijs op jaarbasis is gedeeld door 12, zodat er 12 keer per jaar, oftewel iedere maand, huur betaald moet worden. Ook tijdens de vakantieperiodes moet dus huur betaald worden.

Gedurende de eerste 6 maanden van het lidmaatschap van SV-Valiant wordt 50% korting gegeven op de huurprijs.

Materiaal dat gehuurd wordt van de vereniging is, en blijft, eigendom van de vereniging. De materialen mogen ook niet meegenomen worden naar huis.
Wanneer materiaal beschadigt of defect raakt door onzorgvuldige behandeling, worden de reparatie- of vervangingskosten verhaald op de huurder.

De prijs van het materiaal wordt in beginsel een maal per jaar vastgesteld (in oktober van het jaar) op basis van de dan geldende aanschafprijs van het materiaal. Prijswijzigingen worden doorgevoerd vanaf 1 januari van het daarop volgende kalenderjaar. Wanneer de aanschafprijzen van nieuw materiaal sterk wijzigen, kan dat een reden zijn om de huurprijzen aan te passen (ook zonder voorafgaande toestemming van de ALV).

De huurprijs van een vest of masker wordt als volgt vastgesteld: de aankoopprijs (inclusief BTW) van het trainingsmateriaal wordt gedeeld door 12.
De huurprijs van een wapen wordt vastgesteld door de aankoopprijs van een elektrische degen (inclusief BTW) te delen door 12.
De aankoopprijzen staan vermeld op de site van onze “huisleverancier” Lieffertz.

Huurkoop van materiaal

SV-Valiant biedt haar leden (met uitzondering van eventuele buitenleden) de mogelijkheid om materiaal aan te schaffen door middel van huurkoop. Gedurende de huurperiode moet huur betaald worden. Pas wanneer alle maandelijkse termijnen betaald zijn, wordt het hurende lid de eigenaar van hetgeen gehuurd is. Zolang nog niet alle betalingen ontvangen zijn, blijft de vereniging eigenaar.
Voor de huurkoop geldt dat 3 maandelijkse termijnen vooruitbetaald moeten worden, voordat het bestelde materiaal uitgeleverd wordt. Na betaling van 21 maandelijkse termijnen, is de huurkoopperiode afgelopen en gaat het materiaal in eigendom over naar de huurder. In de praktijk betekent dit dat het materiaal na 18 maanden eigendom is van de huurkoper (3 maanden vooruitbetaling + 18 maanden huur betalen = 21 maandelijkse betalingen).

Onderstaande prijzen gelden als indicatie en dienen als vergelijking voor de kosten van de huurkoop ten opzichte van de kosten voor huur.
De werkelijke prijs is afhankelijk van de daadwerkelijke aanschafprijs en de verzendkosten (die ook worden doorberekend).
De huurkoopprijzen per maand zijn berekend zonder verzendkosten en op basis van de goedkoopste variant van het wedstrijdmateriaal.

Indicatie huurkoopprijzen per maand:

ArtikelAanschaf prijs 2020Huurkoop in 2021 per maand
Vest (tot en met maat 170):€ 117,00€ 6,50
Vest (senior):€ 149,00€ 8,28
Schermbroek (tot en met maat 170):€ 78,00€ 4,33
Schermbroek (senior):€ 97,00€ 5,39
Ondervest (jeugd):€ 43,00€ 2,39
Ondervest (senior):€ 52,00€ 2,89
Masker (degen):€ 139,23€ 7,74
Masker (floret):€ 155,00€ 8,61
Masker (sabel):€ 160,00€ 8,89
Floret (elektrisch, compleet, FIE maraging):€ 103,00€ 5,72
Sabel (elektrisch, compleet, FIE):€ 58,00€ 3,22
Degen (elektrisch, compleet, FIE maraging):€ 150,00€ 8,33
Minidegen€ 67,50€ 3,75
Sokken:€ 9,50€ 0,53
Fil de corps:€ 20,00€ 1,11
   
ArtikelAanschaf prijs 2020Huurkoop in 2021 per maand
Elektrisch vest floret:€ 95,00€ 5,28
Elektrisch vest sabel:€ 155,00€ 8,61
Manchet voor sabel:€ 25,00€ 1,39
Handschoen:€ 24,50€ 1,36
Schermtas:€ 65,00€ 3,61
Rollbag:€ 99,50€ 5,53

Alleen materialen die voldoen aan de veiligheids- en materiaaleisen zoals opgesteld door de KNAS voor wedstrijdsport, kunnen aangeschaft worden via huurkoop. Voor wapens wordt hierop een uitzondering gemaakt; per ‘wedstrijdwapen’ mag ook een ‘trainingswapen’ aangeschaft worden.

Alleen gelijktijdige bestellingen met een minimale waarde van € 60,- (inclusief verzendkosten) kunnen aangeschaft worden via huurkoop. Een bestelling mag bestaan uit meerdere materialen. Zo kunnen bijvoorbeeld bij een schermbroek ook meteen schermsokken worden aangeschaft.

Gedurende de huurperiode gaat de huurder om met het materiaal van de huurkoop alsof het haar/zijn eigen materiaal is. Het spreekt voor zich dat het materiaal goed behandeld dient te worden. De maître/materiaalmeester kan advies geven over hoe je met het materiaal om dient te gaan en hoe je dit materiaal moet onderhouden. Het materiaal wordt ook meegenomen naar huis, de huurder is zelf verantwoordelijk voor wie het materiaal gebruikt en hoe het gebruikt wordt.
Verhelpen van defecten aan het materiaal uit de huurkoop is voor rekening van de huurder. Wanneer bijvoorbeeld de kling van een wapen wordt gebroken, is dit het risico voor de huurder; ook in dit geval moet het volledige wapen afbetaald worden. Hetzelfde geldt voor verlies van het materiaal. Wanneer iemand bijvoorbeeld zijn vest kwijtraakt, moet deze toch volledig betaald worden.

Wanneer de huur niet betaald wordt, ook niet na een herinnering door de penningmeester, kan het materiaal op ieder willekeurig moment ingenomen worden. De betalingsverplichting blijft ook in dit geval doorlopen.

De maandelijkse huurkoopprijs wordt vastgesteld door het aanschafbedrag voor een gelijktijdige bestelling, inclusief verzendkosten, te delen door 18.
De huurkoper betaalt 21 maandtermijnen voordat het overgaat in zijn/haar eigendom.

Rekenvoorbeeld:

Iemand wil een schermvest voor een jongen (tot maat 170) aanschaffen via huurkoop. Stel dat dit vest € 93,90 kost en dat € 5,- verzendkosten in rekening worden gebracht. De maandelijkse huurkoopprijs wordt dan bepaald door € 98,90 (aanschafwaarde + verzendkosten) te delen door 18. De maandelijkse huurkoopprijs is dus € 5,50. Pas na aanbetaling van 3 maandelijkse termijnen, oftewel € 16,50, wordt het materiaal beschikbaar gesteld aan de huurkoper.

Kopen van materiaal

Geadviseerd wordt om materiaal aan te schaffen dat voldoet aan de veiligheids- en materiaaleisen voor de wedstrijdsport zoals opgesteld door de KNAS.

Materiaal kan via de vereniging aangeschaft worden. De vereniging koopt het materiaal in bij onze “huisleverancier” Lieffertz. Mocht je iets willen kopen dan kan dit eenvoudig door een mail te richten aan de penningmeester (penningmeester@sv-valiant.nl). De penningmeester maakt van de verschillende wensen een gezamenlijke bestelling om de verzendkosten zoveel mogelijk te beperken.
De verzendkosten die daarbij in rekening worden gebracht, worden doorberekend aan degene(n) die het materiaal besteld heeft/hebben. Zodra de penningmeester weet welk bedrag betaald moet worden, geeft hij/zij dit door aan degene die de bestelling geplaatst heeft. De kosten voor materiaal worden VOORAF rechtstreeks voldaan via het rekeningnummer van SV-Valiant: NL23 RABO 0128 695 846.

Het is ook mogelijk om zelf materiaal aan te schaffen, nieuw of tweedehands. Wanneer materiaal niet via de vereniging aangeschaft wordt, moet het eerst goedgekeurd worden door de maître/materiaalmeester van de vereniging. Uiteraard kan ook voorafgaand aan de koop informatie ingewonnen worden bij de maître/materiaalmeester. Koop je je schermmateriaal buiten de vereniging om en mocht je voordien nog materiaal huren, vergeet dan niet aan de penningmeester door te geven.