Wet AVG, wet op de persoonsgegevens

Conform het gestelde in de AVG-wet op de persoonsgegevens heeft Schermvereniging Valiant vastgelegd hoe zij omgaat met de persoonsgegevens van haar (ere) leden, donateurs en oud-leden en voldoet hiermee aan het gestelde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming ingaande 25 mei 2018 .

Nieuwe leden tekenen op het Aanmeldformulier tevens voor het feit dat zij hiervan via de website kennis hebben genomen (privacy-statement) en in te stemmen met het gestelde en verzending van dit document via e-mail.

De secretaris van SV-Valiant is aangemerkt als vertrouwenspersoon en zal desgevraagd openheid van zaken geven aan een ieder die hierover vragen heeft of zijn of haar gegevens/informatie wil inzien.

De volgende documenten zijn beschikbaar:

Privacybeleid SV-Valiant 2018

Privacy statement SV-Valiant 2018

Permissiematrix SV-Valiant 2018

Inschrijfformulier SV Valiant inb AVG-verklaring

Instemmingsverklaring SV-Valiant 2018